0

[section bg_color=”rgb(241, 241, 241)” padding=”10px” margin=”0px” visibility=”hide-for-small”] [row style=”collapse” col_style=”dashed”] [col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px” align=”center” animate=”flipInX”] [featured_box img=”560″ img_width=”30″ pos=”left” margin=”px px px px”]

GIẢM THÊM 10% CHO ĐƠN HÀNG TRÊN 500K

[/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px” animate=”flipInX”] [featured_box img=”562″ img_width=”30″ pos=”left”]

THANH TOÁN CHI NHẬN HÀNG
CHÍNH SÁCH >>

[/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px” animate=”flipInX”] [featured_box img=”563″ img_width=”30″ pos=”left” margin=”px px px px”]

GIAO HÀNG RẤT NHANH
XEM CHI TIẾT >>

[/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px” animate=”flipInX”] [featured_box img=”564″ img_width=”30″ pos=”left” margin=”px px px px”]

CHẤT LƯỢNG
ĐỒ LÓT CÔ KIM ĐẢM BẢO

[/featured_box] [/col] [/row] [/section] [section label=”mobile” bg_color=”rgb(241, 241, 241)” padding=”8px” margin=”15px” visibility=”show-for-small”] [ux_slider bullets=”false” timer=”2000″] [row style=”collapse” col_style=”dashed”] [col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px” align=”center”] [featured_box img=”560″ img_width=”30″ pos=”left” margin=”px px px px”]

GIẢM THÊM 10%
CHO ĐƠN HÀNG TRÊN 500K

[/featured_box] [/col] [/row] [row style=”collapse” col_style=”dashed”] [col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px”] [featured_box img=”562″ img_width=”30″ pos=”left”]

THANH TOÁN CHI NHẬN HÀNG
CHÍNH SÁCH >>

[/featured_box] [/col] [/row] [row style=”collapse” col_style=”dashed”] [col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px”] [featured_box img=”563″ img_width=”30″ pos=”left” margin=”px px px px”]

GIAO HÀNG RẤT NHANH
XEM CHI TIẾT >>

[/featured_box] [/col] [/row] [row style=”collapse” col_style=”dashed”] [col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px”] [featured_box img=”564″ img_width=”30″ pos=”left” margin=”px px px px”]

CHẤT LƯỢNG
ĐỒ LÓT CÔ KIM ĐẢM BẢO

[/featured_box] [/col] [/row] [/ux_slider] [/section] [section padding=”0px”] [ux_slider hide_nav=”true” nav_style=”simple” bullet_style=”simple”] [ux_image id=”3499″] [/ux_slider] [/section] [section bg_color=”rgb(255, 251, 188)”] [row style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center”] [col span__sm=”12″ align=”center”]

KHUYẾN MÃI HOT

[/col] [/row] [ux_products style=”overlay” columns__sm=”2″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_color=”light” show=”featured” image_height=”130%” image_size=”original”] [/section] [section padding=”0px” video_visibility=”visible”] [gap] [row] [col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -29px 0px” align=”center”]

TOPLETTE BÁN CHẠY

[ux_products style=”normal” auto_slide=”7000″ show_rating=”0″ equalize_box=”0″ cat=”71″ image_height=”130%” image_size=”original”] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px” video_visibility=”visible”] [row] [col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -30px 0px” align=”center”]

VÁY BÁN CHẠY

[ux_products style=”normal” auto_slide=”7000″ show_rating=”0″ equalize_box=”0″ cat=”70″ image_height=”130%” image_size=”original”] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px” video_visibility=”visible”] [row] [col span__sm=”12″ align=”center”]

KHÁC

[ux_products style=”normal” auto_slide=”7000″ show_rating=”0″ equalize_box=”0″ cat=”123″ image_height=”130%” image_size=”original”] [/col] [/row] [/section] [section visibility=”show-for-small”] [ux_slider timer=”2000″] [row col_style=”solid” padding=”20px 20px 20px 20px”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”https://solve.flatelements.com/wp-content/uploads/2019/04/cart.png” img_width=”50″ pos=”center”]

GIAO HÀNG NHANH

Ngay sau khi xác nhận đơn hàng của bạn, Cô Kim sẽ ship đi ngay!

[/featured_box] [/col] [/row] [row col_style=”solid” padding=”20px 20px 20px 20px”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”https://solve.flatelements.com/wp-content/uploads/2019/04/return.png” img_width=”50″ pos=”center”]

BẢO HÀNH – CHẤT LƯỢNG

Nếu có bất cứ vấn đề gì về đường kim, mũi chỉ, Cô Kim đảo bảo sẽ đổi trả hàng cho bạn.

[/featured_box] [/col] [/row] [row col_style=”solid” padding=”20px 20px 20px 20px”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”562″ img_width=”50″ pos=”center”]

THANH TOÁN KHI NHẬN

Với COD, bạn hoàn toàn có thể nhận hàng trước, sau đó thanh toán cho Cô Kim.

[/featured_box] [/col] [/row] [/ux_slider] [/section] [section label=”blog” visibility=”hidden”] [row style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center”] [col span__sm=”12″ align=”center”]

BLOG

[/col] [/row] [blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”2″ image_height=”56.25%”] [/section] [section visibility=”hide-for-small”] [row col_style=”solid” padding=”20px 20px 20px 20px”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”https://solve.flatelements.com/wp-content/uploads/2019/04/cart.png” img_width=”50″ pos=”center”]

GIAO HÀNG NHANH

Ngay sau khi xác nhận đơn hàng của bạn, Cô Kim sẽ ship đi ngay!

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”https://solve.flatelements.com/wp-content/uploads/2019/04/return.png” img_width=”50″ pos=”center”]

BẢO HÀNH – CHẤT LƯỢNG

Nếu có bất cứ vấn đề gì về đường kim, mũi chỉ, Cô Kim đảo bảo sẽ đổi trả hàng cho bạn.

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”562″ img_width=”50″ pos=”center”]

THANH TOÁN KHI NHẬN

Với COD, bạn hoàn toàn có thể nhận hàng trước, sau đó thanh toán cho Cô Kim.

[/featured_box] [/col] [/row] [/section]

Shopping cart
Your cart is empty
Let's start shopping!
Start shopping